Värdefulla kontakter för föreningar

VÄRDEFULLA HEMSIDOR OCH DOKUMENT

BILDA FÖRENING

Nyttiga dokument i föreningslivet.  från Foreningslivet.se
Hur kan stadgar se ut 
Mall för stadgar
Dags för årsmöte
Föreningens ekonomi

Föreningslivets ordlista
Kvalitet i förening
Socialt bokslut

I rörelse
Föreningskraft
Bli medlem
Engagemang för alla

Skatteverket Ideella föreningar  Ekonomiska föreningar Söka organisationsnummer

 

LOKALT                                                         

Nordanstigs Föreningsråd

Nordanstigs kommun

Vision 2020 i Nordanstigs kommun

Kommunfullmäktiges mål 2016

Nordanstig Turism

Nordanstigs Byafiber

Å-kvarn

Banker Sparbanksstiftelsen

Försäkringar byalagsförsäkring som gäller föreningar som är anslutna till Hela Sverige Skall Leva 

Vad är lokal naturresursförvaltning?

 

 

REGIONALT

Hela Sverige Skall Leva i Gävleborg

Utveckling Hälsingebygden - Leader

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Region Gävleborg  Integrationsmedel

Kulturplan - region Gävleborg 2016 - 2018

Gävleborgs idrottsförbund

Norrlandsförbundet

Europaforum

Regionfakta

 

RIKSTÄCKANDE

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan

CivSam är en webbplats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige

Sveriges Föreningar

Hela Sverige Skall Leva

Folkets Hus och Parker

Bygdegårdarnas riksförbund

Våra gårdar

Scenkonstportalen Digital mötesplats för arrangörer och producenter av scenkonst.

Teatercentrum  Den fria teaterkonstens företrädare i Sverige 

Friteatern  Är en fri teatergrupp som alltid har ett antal föreställningar att erbjuda, för alla åldrar

Författarcentrum Förmedlar författare för bokträffar.

Hemslöjden  Arrangerar kurser, utställningar och föreläsningarkring hemslöjd.

Forum  En intresseorganisation för den idéburna organisationerna med social inriktning.

           Projekt 

           Morgonforum Vill skapa idédebatt och bidra till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhälle,   näring sliv och offentlig sektor

        Förslag för att stärka civilsamhällets sociala verksamhet   

Sofisam Webbplatsen ska vara ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag

Regeringen

Riksdagen

Landsbygdsfrågor i Närinslivsdepartementet

Tillväxtverket

Migrationsverket

SCB

Bredbandsforum

 

EU

Europaforum

EU

 

UTBILDNING FORSKNING

Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Högskolan i Gävle

Mittuniversitetet

Umeå Univesitet

Luleå Tekniska Universitet

Serus

Institutet för framtidsforskning

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ersta Sköndal Högskola

Civilsamhällets betydelse för invandrare immigrantinstitutet 2014

 

 

BIDRAGSGIVARE

Nordanstigs kommun

Fonder förvaltade i Nordanstigs kommun

Norinska Siftelsen

Utveckling Hälsingebygden - Leader

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Iggesunds fonder

Hudiksvalls Sparbank

Gävleborgs idrottsförbund

Region Gävleborg

Region Gävleborg - kulturstipendier

Region Mellansverige

Riksidrottsförbundet Gävleborg

Riksidrottsförbundet

Kulturrådet  Skapande skolaLitteraturMusikScenkonstÖvriga bidrag

Boverket ungdomsverksamhet, allmänna samlingslokaler

Bottnia Atlantica

Allmänna arvsfonden

Tillväxtverket

Nordiska Rådet