Föreningar/Ilsbo

Ilsbo Hembygds- och Fornminnesförening Kyrkvägen 3a 820 71 ILSBO Sören Nilsson 0650-74 20 73 soren.ilsbo@telia.com www.hembygd.se/gastrikehalsinge/ilsbo

Ilsbo Föräldraförening Västtjär 355 820 71 ILSBO Susanne Svensson 070-717 00 12 susanne@apexhus.se

Ilsbo Motorklubb Kyrkvägen 4 820 71 ILSBO Martin Rodin 073-847 02 37 info@ilsbomk.se www.ilsbomk.se

Smyrnaförsamlingen Vattlång 180 820 71  ILSBO 0652-190 43

Vattlångsdalens intresseförening Vattlång 414, 820 71 ILSBO

Ilsbo LRF-avdelning Sven Eriksson 070-2215058 sven-ake@innegarden.se Västtjär 820 71 ILSBO

OK Nordanstig Västtjär 5557 820 71 ILSBO Börje Berglöf

Ilsbo Fiskeområde Idsjövägen 18 820 71 ILSBO Hans-Olov Andersson 0650-74 24 57, 070-303 90 55 hansolov.andersson@hudiksvall.se http://fiskaiilsbo.brinkster.net

Föreningen Lillbergsgården Västtjär 431 820 71 ILSBO Lars-Åke Hägg 0650-742 244, 070-320 56 76 lbg@ilsboguben.com www.lillbergsgarden.se

Hoglands Byalag Hogland 91 820 71 ILSBO c/o Görel Bergner 0650-742 137

Ilsbo Sport Klubb Västtjär 408 820 71 ILSBO Åsa Persson 0650-742 533 andreas@ilsbotools.se www.ilsbofotboll.com