Att söka stipendier och bidrag

 

 

Skriv en bra ansökan

Så kammar du hem stipendiet steg för steg, goda råd före, under och efter
ansökan skickats in

Steg 1  Ring till fonden och fråga om de har en speciell blankett de vill att du ska använda för din ansökan.

Steg 2  Skriv ansökan. Den ska helst inte vara längre än en A4. Skriv rent brevet och låt det vila. Om några dagar ser du på det med klara ögon. Be någon läsa det och samla övriga dokument: Betyg, tentaresultat, rekommendation från lärare, ledare, skriftligt intyg eller bättre skriftligt omdöme från arbetsgivare (med namn och telefonnummer till referensperson), förteckning över inkomster och utgifter, och om det behövs, personbevis. Skicka aldrig original, bara kopior.

Steg 3  Skicka iväg ansökan. Vänta en vecka och ring sedan till fonden. Presentera dig vänligt och fråga om din ansökan kommit fram. Säger de ja, fråga om du kommit ihåg att skicka allt de behöver. Om de plockar fram din ansökan, ligger den inte längre underst i en hög. Tacka så vänligt och hoppas att de nu minns ditt namn.

Steg 4  Fick du nej? Ge inte upp, det finns massor av fonder att välja emellan. Ibland får man svettas för pengarna.

NÅGRA RÅD PÅ VÄGEN

1. Ansökan för fattiga, sjuka, funktionshindrade, skadade, ensamstående arbetslösa föräldrar, äldre, utsatta, misshandlade etc

Tänk inte på vad som står under punkterna 2-7, de är råd till duktiga studenter och talanger inom idrott, musik, performing och visual arts. De råden är inte avsedda för dig som har det svårt. Skriv bara kort och enkelt rakt ur hjärtat.

Det är inte den som det är mest synd om eller den som klagar mest som vinner, utan den som trots en svår situation har en idé, en vilja om hur livet ska kunna bli lite lättare och ljusare med ett bidrag. Skriv rakt på sak ur hjärtat. Kort och konkret. Skriv under ansökan och bifoga intyg eller påskrift på din ansökan av en socialassistent, församlingsassistent, diakon eller dyligt. Vid sjukdom, funktionshinder eller skada bifoga läkarintyg. Om du önskar en behandling så bör den vara motiverad av oberoende läkare eller oberoende expert. Med oberoende menas en läkare eller en kompetent expert som inte kommer tjäna pengar på att du får bidrag till den behandling du önskar.

2. Fånga läsarens uppmärksamhet.

Goda råd till duktiga studenter och talanger inom idrott, musik, performing och visual arts.

Du har fem sekunder på dig. Om läsaren inte blir omedelbart intresserad av ditt brev, läggs det åt sidan. Tänk på hur tidningsartiklar är skrivna: kort och rakt på saken, det viktigaste först. Var personlig, skriv enkelt men eftertänksamt, be någon läsa ditt utkast, är det något som fångar deras uppmärksamhet?

Exempel:

Hej!

Mitt namn är Linda, jag är 24 år gammal och jag har bestämt mig för att hjälpa utsatta människor! Jag brinner för att uppmuntra, hjälpa och visa människor hur de ska göra för att förbättra sin situation och sina liv. Detta har varit min passion sedan jag hjälpte min funktionshindrade mormor som liten.

Sedan flera år är jag verksam inom hjälporganisationen XYZ. Jag hjälper också till i ett soppkök för hemlösa. Nu har jag blivit inbjuden till en kurs för volontärer och socialarbetare som hålls på distans, men med regelbundna seminarieträffar i Stockholm fem gånger under en termin. Eftersom jag studerar och bor i Skåne så behöver jag lite ekonomisk hjälp för att finansiera kurslitteratur, resor och mat. Boendet ordnar jag gratis hos en annan vollontär som bor i Stockholm. Om ni kan hjälpa mig med detta så kommer mina erfarenheter, kombinerade med den kunskap jag får, medföra att människor i nöd får hjälp och sist men inte minst så får jag chansen till ett fast jobb inom hjälporganisationen XYZ direkt efter examen. 

Detta är precis vad jag vill göra, det är min dröm! Men det skulle betyda att det inte finns tid över att jobba extra, vilket är anledningen till att jag nu ansöker om er hjälp och ett ekonomiskt stöd. Se bifogad budget för hur mycket jag satsar själv och hur mycket som fattas.

Stiftelsen ABC har beviljat mig 5,000 kr i stipendium för denna kurs. Jag har också ansökt om ett SOS-stipendium från Global Grant.

3. Var personlig!

Personen som läser din ansökan vill få en klar bild av dig och din karaktär. Vem du är och helst veta att bidraget kommer att leda till någonting konkret, som en utbildning eller ett jobb. Om din text är enkel, rak på sak och tydlig, kommer du att framstå som en person som vet vad hon vill och ägnar sin energi åt att få just det. Ett säkert kort, med andra ord.

4. Layout

Det första intrycket är det allra viktigaste. Texten ska se bra ut, vara datorskriven och uppdelad i stycken. Lite luft i texten gör att orden inte blir en enda soppa och ett välskrivet brev på fint papper talar om att du är en noggrann person. Du måste se till att läsaren över huvudtaget väljer ditt brev bland hundratals andra, genom att väcka uppmärksamhet! Ett litet klistermärke på kuvertet eller ett färgat kuvert kan räcka. Använd fantasin! Det får inte bli övertydligt, men väl något ögat fastnar på!

5. Var övertygande!

Se till att det leder en röd tråd genom brevet - allt i ditt liv har varit förberedelser för just den här resan/utbildningen/uppsatsen, och det enda som hindrar dig från att förverkliga den dröm du nu nästan snuddat vid, är ett litet ekonomiskt bidrag!

6. Ambition

Visa att du arbetar hårt för det du vill, att du har ett mål och att du ser bortom stipendiet. Du vet precis vad du vill åstadkomma. Din meningsfulla uppgift bara väntar på dig, men du behöver få hjälp att komma dit! Det är en människa som läser ditt brev, inte en institution, och du kan få den människan att se bidraget som en investering i dig.

7. Rekommendationer

För att försäkra läsaren om att du är någon värd att satsa på ska du bifoga rekommendationer från en före detta arbetsgivare, lärare, ledare eller någon annan trovärdig person vars ord väger mycket. Naturligtvis väljer du någon med pondus som du lyckats charma och som vill dig väl.

8. Ansökan för skolor, föreningar och organisationer

Många stiftelser ger bara till idella föreningar, inte till privatpersoner. Utdelningen växer. Det kan röra sig om hundratusen eller miljoner per utdelning. Det viktiga att man har en framgångsrik historia att visa på. Att man uträttat något och kan visa det. Nybildade föreningar får det svårare att få utdelning och äldre kända och etablerade organisationer får lättare utdelning. Föreningen ska göra nytta för människor i Sverige om inte annat sägs i stadgarna. T.ex har många stiftelser krav på sig att bara dela ut för barn- och ungdomsverksamhet, stöd till behövande eller vård och hjälp till sjuka och handikappade. Undervisning och forskning är andra vanliga ändamål. Liksom kultur.

När du söker medel till en skola eller förening, bifoga då även stadgar, bokslut och verksamhetsberättelse för senaste året samt budget för den planerade verksamheten eller projektet. Uppgift om medlemsantal mm. Berätta om ni har samarbete med andra organisationer eller institutioner. Be dessa intyga att de stöder Er verksamhet i tanke och handling, om ej än i pengar. Får Ni bidrag från andra givare berätta då om detta. Det legitimerar er verksamhet för en ny donation. En bra handledning på engelska i hur en organisation/förening gör en bra ansökan finnst.ex på Foundation Center i USA http://foundationcenter.org/

        Sammanfattning - Projektansökan

  • Berätta varför stiftelsen ska sponsra just ditt projekt. Det måste finnas en koppling mellan projektet och stiftelsen, kopplingen kan vara långsökt men den måste finnas.
  • Ha ett prospekt klart så de kan läsa mer i detalj om projektet. Personen du talar med kan ha mycket att att göra och kan vara stressad.
  • Var förberedd på att tala om hur mycket pengar ni behöver men börja inte förhandla om pengarna på en gång.
  • Framställ inte ert projekt som billigt, utan något som ger mycket för pengarna.
  • Ha tålamod. Arbetet kommer ta lång tid, du kan få ringa många samtal innan du får napp.

 

Vad kan du få pengar till?

Du kan få pengar till studier, forskning, resor, hyran, idrott, kultur, kurser, vård, litteratur och ideell verksamhet. Det kan gälla ditt eget privatliv och familj eller annan verksamhet i yrkesliv, organisation, förening eller vissa typer av eget företag.

Stipendier för studier

Det finns stipendier för studier på grundskolenivå, gymnasium, folkhögskola, högskola och universitet. Dessutom stipendier för kurser och vidareutbildningar. Det finns studiestipendier som vänder sig till ungdomar av båda könen. Andra stipendier vänder sig till personer som bor eller kommer från en viss ort. Vissa stipendier är för studier på någon särskild skola eller ort. Andra stipendier är för studier inom ett visst ämnesområde.

Stipendier för utlandet

När man ska utomlands blir det värre att finna stipendier eftersom du kan vara behörig att söka vissa stipendier i det land du ska till. Vi kan hjälpa dig att finna dessa stipendier eftersom vi har stipendieuppgifter från nästan alla länder i hela världen. Bäst är vi på de populäraste länderna som USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hawaii, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Norden.

Bidrag till sjuka och funktionshindrade

Har du en sjukdom eller ett funktionshinder eller känner du någon som kunde behöva lite hjälp? Det finns stöd till vård, alternativ vård, rehabilitering, rekreation, vårdresor, hjälpmedel och för handikappades utbildning. Det behöver inte vara en svår sjukdom utan även ett något lindrigare funktionshinder eller allergi kan med ett läkarintyg göra dig berättigad att söka utbildningsstipendier för sjuka/funktionshindrade

Bidrag till ekonomiskt behövande

Långt innan socialen såg dagens ljus fanns det stöd till "mindre bemedlade". Om du hamnat i en oförvållad knipa genom att du blivit ensamstående förälder eller familj med låg försörjningsförmåga kan du söka stöd. Andra skäl för stöd är sociala problem, sjukdom eller funktionshinder. Man kan söka pengar till kläder, hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad och resor. En del fonder använder sig av uttrycket Pauvres honteux; "blygsamma fattiga", ett franskt uttryck för personer, som lever i fattigdom, men skäms för att söka hjälp. I mindre vidsträckt bemärkelse nyttjas uttrycket om dem, som råkat i fattigdom efter att ha sett bättre dagar, t.ex. fattiga änkor som är efterlevande till en rik person som inte lämnade något kvar efter sig. Det är upp till stiftelsens styrelse att tolka uttrycket, ibland tolkas det generöst ibland snävt dvs. bara för personer med "finare" bakgrund t.ex. någon med högre utbildning eller en person som innehaft en högre tjänst men som råkat i nöd av något slag.

Anslag för forskning

Vi har uppgifter om stipendier, anslag, resebidrag, publiceringsstöd och utrustningsbidrag för doktorandstudier och forskning i Sverige eller utomlands. Extra värdefull är vår information om internationella stiftelser eller organ (inom bl.a. EU) som stöder forskning inom vissa ämnesområden eller geografiska regioner.

Stöd till kultur

För konstnärer och kulturarbetare av alla de slag har det sedan länge funnits en hel del stipendier att hämta. Du kan få hjälp att finna stipendier för kurser, hela utbildningar, projekt- och utställningsbidrag, tävlingsstipendier, konstnärsbostäder mm, både i Sverige och utlandet. Det finns även fonder som enbart ger till juridiska personer inom kulturområdet, dvs teater, dans, musik, konst osv. och skolor inom liknande områden.

Idrottsstipendier

Att det finns stipendier för idrottare, tränare och ledare kanske du känner till. Kravet är att du ska vara aktivt tävlande eller syssla med idrott som tränare eller ledare i någon form. Det finns både för att främja idrotten som sådan och för dina egna studier. Internationaliseringsstipendier och träningsläger är andra exempel.

Stöd för projekt, föreningar, skolor och organisationer

Bidrag finns för projekt, föreningar, skolor, kårer o. organisationer. När nu statens och kommunernas förmåga att stödja minskar kan en alternativ finansiering finnas till olika sociala, samhällsnyttiga, internationella eller kulturella verksamheter. Om ni behöver pengar till nya projekt, investeringar, personalutbildning eller reguljär verksamhet finns det stora chanser att få stöd både från svenska och utländska fonder. Vi har uppgifter om fonder som tillsammans delar ut många miljarder svenska kronor årligen så det är inga småpengar.

Vad är stipendier och fonder?

En fond eller en stiftelse uppstår när en donator överlämnar en summa pengar eller andra tillgångar till en särskild styrelse att förvalta. Varje år ska sedan pengar delas ut för ändamål som donatorn bestämt. Dom som förvaltar fonden kan sedan inte själva ändra på reglerna utan måste följa dessa. Man ska inte godta vilka svar som helst när man kontaktar fonderna - en fond som uppenbarligen inte förvaltas enligt stadgarna kan man anmäla till länsstyrelsen. Bara i Sverige finns det mer än 10 000 fonder och stiftelser med en sammanlagd förmögenhet på mer än 250 miljarder kronor. De är avsedda att hjälpa till i situationer där staten eller kommunerna inte anser sig kunna bistå. Fonder och stiftelser bildas ofta av moraliska skäl men också av rena skatteskäl. Pengar som donatorn avsätter till en fond beskattas inte, om mer än 80 procent av avkastningen på pengarna delas ut. Därför måste fonderna dela ut pengar annars kan de beskattas.