Nordanstigs Föreningsråd

Nordanstigs Föreningsråd vill öka  dialogen och samarbetet mellan politiker, tjänstemän, företagare, ungdomar och föreningar i Nordanstigs kommun. Vi är övertygade om att om vi kan se den kompetens och nytta som dessa grupper kan göra för oss alla i kommunen desto mer nyttigheter kan vi åstadkomma och desto mer attraktiv blir vi för omvärlden.

Föreningen Nordanstigs Föreningsråd är en ideell förening som utvecklats inom kommunens visionsarbete som svar på en efterfrågan från många föreningar. Efter två stormöten bildades Nordanstigs Föreningsråd den 2 februari 2010. Föreningens mål är att stödja och stimulera till samarbete mellan föreningarna i Nordanstig och att hjälpa dem att få igång angelägna projekt.

Sammanlagt har Föreningsrådet varit med om att söka ca 34 miljoner till 108 föreningsprojekt varav 75 projekt blivit beviljade medel. Beviljade bidrag har kommit från kommunen (31%), egenfinansiering av föreningarana (32%) och från anna bifragsgivare (37%).Föreningsrådet har varit med och bildat och stöttat fyra invandrarföreningar, start av det sociala företaget Benefact och utveckling av Benefact och Kalahari, bildande av kulturrådet, nystart av konstförening och trädgårdsförening, utveckling av en Överenskommelse i Nordanstigs kommun deltagit i Entreprenörskolan i Leksands projekt i Hassela, drivit ett ungdomsprojekt i Nordanstig, lett restaurering av kanotleden och vallstigen, tagit initiativ till inventering och beskrivning av fornminnen mm.

16 personer  har under åren suttit i rådet styrelse

Idag sitter Michael Gradin (ordf), Helena Hassel (sekr), Anna-Lena Arousell Berglund, Annelie Åkerlund och Bernt Larsson i styrelsen. Ulf Sundblad har varit verksamhetsledare.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att: 

 • stimulera samarbetet mellan medlemsföreningar, kommunen och andra
 • ta fram, utveckla och underhålla en hemsida som stöd för utvecklingen av kommunens civilsamhälle
 • ta initiativ till och undersöka intresset bland medlemsföreningar för gemensamma projekt
 • anordna seminarier och utbildningar i ämnen som är angelägna för föreningarna
 • bistå medlemsföreningar med råd om val av stöd och formuleringar vid ansökan om stöd och bidrag
 • inventera och presentera de möjligheter till stöd som finns för olika föreningsverksamheter
 • utveckla och ge starthjälp i redovisningssystem som underlättar redovisning till bidragsgivare och myndigheter
 • ta fram statistik och sprida kunskap om vad de ideella föreningarna betyder för oss i Nordanstigs kommun
 • ta fram och underhålla ett aktuellt register över föreningar i Nordanstig

 

Föreningsrådets projekt under 2017:

Projektets syfte: Stödja utvecklingen av civilsamhället genom att:

 • utveckla den kraft som finns i kommunens civilsamhälle
 • få gränsområden mellan kommunen och civilsamhället att växa upp i effektiva och frodiga samarbetsformer som gagnar både kommunen, civilsamhället och näringslivet
 • stödja kulturlivet och hävda vikten av ett rikt kulturliv inom kommunen för näringslivet och befolkningens utveckling och därvid hävda Nordanstigs intressen.öka kunskaper om föreningars styrning och utveckling och vikten av föreningssamarbete
 • stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i befintliga och nya samarbetsformer och därmed hitta nya stödmöjligheter för lokalsamhällens utveckling.
 • arbeta för de visioner som är formulerade av Nordanstigs kommun fram till 2020
 • Ta en förnyad diskussion inom föreningsrådet, med kommunen och företagarföreningen om hur vi kan fortsätta arbetet med att få en Överenskommelse och hur den skall förankras inom respektive grupp. Hur kontakten mellan civilsamhället, näringslivet och Nordanstigs kommun bör utformas.
 • Fortsatta kontakter med myndigheten för överenskommelsen.
 • Möten med civilsamhället hålls på ca 20 orter.
 • Dialog hållas med alla politiska partier i kommunfullmäktige var för sig under februari och mars för att se vilka gemensamma vägar vi kan gå.
 • Möte med "nyckeltjänstemän" i kommunen under våren för att se vilka ytterligare samarbetsområden som går att utveckla.
 • Samtal med ungdomar i skolan och på ungdomsgårdarna för att höra vilken utveckling de skulle vilja se och hur de skall kunna påverka denna process.
 • Träffa företagare och företagarföreningen för att diskutera värdet och möjligheter av att ytterligare samarbete mellan näringslivet och civilsamhället

 Projektet kan sammanfattas med nedanstående bild:                                                                                   
/nordanstigs-foreningsrad-logga.png

 

Prenumerera gärna på våra månadsbrev.

Fyll i din e-postadress i rutan nedan.